ดาวเทียมขนาดจิ๋ว ที่ใส่ลงในกระป๋องเครื่องดื่มได้ เรียกกันว่า แคนแซท เป็นอุปกรณ์การเรียนรู้หลักการทำงานของดาวเทียม โดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารต่างๆ ไว้ภายในกระป๋อง ในประเทศชั้นนำมีการแข่งขันสร้าง CanSat ในหมู่เยาวชนมากว่าสิบปี ประเทศไทยของเราก็กำลังคัดสรรเยาวชนไทย ไปแข่งขันการสร้าง CanSat ในเวทีโลกแล้ว

สวทช. ร่วมกับ อพวช. จีสด้า และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการโครงการ การแข่งขัน CanSat Thailand 2017 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียมในระดับพื้นฐาน โดยผ่านการออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดจิ๋ว ที่ใช้สื่อสารกับสถานีภาคพื้นได้เหมือนดาวเทียมจริง

มีการติดตั้ง Sensor ที่ใช้วัดค่าต่างๆ ระหว่างที่ดาวเทียมกำลังร่อนลง และนำค่าเหล่านั้นมาประมวลผล เพื่อนำเสนอผลการทำงานต่อคณะกรรมการ โดยทีมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม การสร้างแคนแซท เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน และทีมผู้ชนะเลิศ จะมีโอกาสได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน CanSat ในระดับนานาชาติต่อไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nstda.or.th/cansat

 

Tags: , , , , , , , , , , ,