การนำเสนอผลงานวิจัย (Technology Pitching) กลุ่มการแพทย์, เวชสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ผงนัว” ในงาน Thailand Tech Show 2018 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง MR 218 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นักวิจัย
รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์, ดร.ธนกร ราชพิลา และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ผงปรุงรสสมุนไพร (ผงนัว) ในอดีตเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน นำพืชผักบางชนิดมาใช้ปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อย เช่น นำใบหม่อน ใบน้อยหน่า มาใส่ต้มไก่ ต่อมาผู้นำพืชผักสมุนไพรหลายชนิดมาแปรรูป เพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงรสเรียกว่า “ผงนัว” เก็บไว้ใช้ทำ ต้ม แกง ลาบ ก้อย และอาหารอื่นๆ ทำให้ใช้ได้สะดว กและสามารถเก็บไว้ได้นาน เนตรชนก จันทร์สว่าง (2554)

พืชผักพื้นบ้านหลายชนิดสามารถนำมาปรุงรสอาหาร และสามารถแปรรูปให้สะดวกในการใช้ และเก็บไว้ได้นาน นอกจากจะทำให้ยังมีรสชาติอาหารดีโดยไม่ต้องใส่ผงชูรส (MSG) ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค แล้วพืชผักเหล่านี้ยังมีสรรพคุณทางยา ดังนั้น การผลิตเครื่องปรุงรสจากพืชสมุนไพรซึ่งสามารถใช้แทน MSG จะไม่มีอันตรายแก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพมีโอกาสได้ซื้อ และใช้เครื่องปรุงรสที่ไม่มีอันตราย

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% ประกอบไปด้วยพืชสมุนไพรในท้องถิ่น มีสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพ และบรรเทาโรคบางชนิด มีปริมาณโซเดียมต่ำ เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียม และกลุ่มคุณแม่ที่ทำอาหารให้ลูกน้อยรับประทาน

 

Tags: , , , , , , , , ,