พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การแข่งขัน CanSat Thailand 2018

สวทช. ร่วมกับ อพวช. จีสด้า และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการโครงการ การแข่งขัน CanSat Thailand 2018 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียมในระดับพื้นฐาน เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จจากการแข่งขัน CanSat Thailand 2017 ซึ่งเยาวชนทีมชนะเลิศในปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม รอสแคนแซต ณ ประเทศรัสเซีย

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ทีมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 ทีม จะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม การสร้างแคนแซต เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมีโอกาสได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน CanSat ในระดับนานาชาติต่อไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/cansat

 

Tags: , , , , , , , , , ,

 

About the author

More posts by