สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน “Thailand Tech Show 2018” ภายใต้แนวคิด เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม วันที่ 4- 8 กรกฏาคมนี้ที่ไบเทค บางนา โดยได้รวบรวมงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ มาจัดแสดงกว่า 300 ผลงาน ครอบคลุม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ การแพทย์ เวชสำอางและเวชภัณฑ์ เครื่องมือ/เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรและประมง อาหารและเครื่องดื่ม สื่อการเรียน และเครื่องประดับ

ผู้ประกอบการและนักลงทุน สามารถเข้าถึงงานวิจัย และเลือก ช้อปเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจได้ ที่สำคัญคือ สามารถแลกเปลี่ยนความคิด และเจรจาธุรกิจกับนักวิจัย ผู้พัฒนาผลงาน พร้อมกับบริการให้คำปรึกษาแบบครบวงจร ที่จะตอบโจทย์ให้กับ SMEs เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุค 4.0 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow

 

Tags: , , , , , , , ,