นักวิจัย สวทช. พัฒนาต้นแบบครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อย อนุภาคนาโน ผสมสารสกัดไพลและขมิ้นชัน โดยใช้นวัตกรรมอนุภาคนาโน ที่กักเก็บน้ำมันหอมระเหย ที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบ และปวดเมื่อย ในกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้ได้เนื้อครีมสูตรอิมัลเจลที่มีความบางเบา ซึมผ่านผิวหนังได้ง่าย ไม่เหนอะหนะ ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง ในขณะที่สารออกฤทธิ์ในน้ำมันหอมระเหย ยังคงมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี

สำหรับนวัตกรรมอนุภาคนาโน ที่กักเก็บน้ำมันหอมระเหย มีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบ และปวดเมื่อย ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตนั้น ใช้อนุภาคนาโนไขมันที่ย่อยสลาย และเข้ากันได้ดีในองค์ประกอบของเจล ทำให้ได้เจลที่มีความคงตัว ไม่ระคายผิว ที่สำคัญคือ มีวิธีเตรียมที่ไม่ยุ่งยาก นำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ ปัจจุบันพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการ ไปสู่ระดับอุตสาหกรรม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,