จีสด้า และ สวทช. ร่วมดำเนินการ “โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในอวกาศ หรือ เนชั่นแนล สเปซ เอ็กซ์พลอเรชั่น 2018 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของคนไทย ที่สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมอวกาศสุดล้ำ และสร้างเป็นอุตสาหกรรมด้านอวกาศของคนไทยต่อไปในอนาคต

ในปีนี้ มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่น่าสนใจจากทั่วประเทศ จำนวน 10 โครงการ และผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัย “ผลของสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงต่อการผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิกโดยแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทิลิส” และหัวข้อ “ระบบพยุงชีพที่ยั่งยืนจากไข่น้ำสำหรับการสำรวจอวกาศในอนาคต” โดยจิสด้าและ สวทช. จะผลักดันทั้งสองงานวิจัยนี้ ขึ้นไปทำการทดลองในห้วงอวกาศต่อไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/nse

 

Tags: , , , , , , , , , , ,