นักวิจัยและวิศวกร สวทช. ร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟรายใหญ่ของโลก นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม หรือ CAE (Computer-Aided Engineering) มาช่วยในการออกแบบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ตลอดจนการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น การลดการสั่นสะเทือนของหัวอ่าน อันเนื่องมาจากการหมุนของดิสก์

ซึ่งผลจากการนำเทคโนโลยี CAE มาใช้นั้น นอกจากจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรให้แก่บริษัทแล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Tags: , , , , , , , , ,