บริษัทโกหลัก จำกัด ร่วมกับโครงการไอแทป สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตน้ำอินทผลัมพร้อมดื่ม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะการผลิต ตั้งแต่สภาพแวดล้อมในการผลิต จนถึงการยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตอาหาร และได้เครื่องหมาย อย.

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดทำโครงการ “การจัดทำระบบ GMP Codex โรงงานผลิตน้ำอินทผลัม จากบริษัทพี เค อินสปายร์ จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตามหลักเกณฑ์ในการผลิตอาหาร (GMP) อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน การผลิตน้ำอินทผลัมจากผลสด ทำให้โรงงานมีระบบคุณภาพ ระบบเอกสาร และบันทึกข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด GMP Codex และได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก SGS เรียบร้อยแล้ว

 

Tags: , , , , , , , , ,