สวทช. คิดค้นเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้ยางพารา ในงานทางการเกษตร เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิต โดยพัฒนากาวดักแมลงจากยางพารา ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งคุณสมบัติกาวที่ได้จะมีลักษณะใส ไม่มีกลิ่นสารเคมี ใช้งานง่าย ดักแมลงได้ดี และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้กาวดักแมลงจากยางพารา ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เกษตรกรแค่ทำกับดักแมลงด้วยการทากาวยางพารา บนวัสดุสีเหลืองหรือสีฟ้า แล้วติดตั้งในแปลงผักสูงจากยอดผักประมาณ 15 เซนติเมตร เพื่อล่อแมลงให้บินมาติดกับดัก แล้วจึงนำไปกำจัด โดยจำนวนกับดักที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูกนั้น กรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้กับดัก 60-80 อันต่อไร่

 

Tags: , , , ,