สัมภาษณ์สด ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในรายการ NSTDA Science Creating: ตอน ชีวิต ดนตรี กีฬา และความสำเร็จที่ปลายทาง ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ CoWorking Space อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

 

Tags: , , , , ,