ด้วยคุณภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบัน ยังคงมีหลายปัญหาที่ควรช่วยกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สวทช. เล็งเห็นความสำคัญ และได้มีการทำงานวิจัยต่างๆ มากมายที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น ทั้งโครงการด้านการแพทย์ เช่น ข้อเข่าเทียม สาธารณสุข โครงการเด็ก สังคม และชุมชน เช่น การจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กนักเรียน และโครงการด้านการเกษตร เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วม ข้าวดัชนีน้ำตาลน้อย

ซึ่งท่านก็สามารถมีส่วนร่วมในการวิจัย และพัฒนาของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมได้ ด้วยการบริจาคเงินเข้า “กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของ สวทช. พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nstda.or.th/cdp/th/service/tax.html

 

Tags: , , , , , , , , , , ,