การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในห้องเรียน สำหรับเด็กๆ ผู้ปกครอง หรือโรงเรียนที่กำลังมองหากิจกรรมสนุกๆ ที่สอดแทรกสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับเด็กๆ ในเทศกาลวันเด็กที่กำลังจะมาถึงนี้ ห้ามพลาดงานตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

สวทช. จัดงาน ตะลุยวันเด็ก ! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ในวันที่ 11-12 มกราคม 2560 โดยกิจกรรมหลักในงานปีนี้ เป็นการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามรอยพระอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่พอเพียง เรียนรู้โครงการฝนหลวงผ่านการทำเมฆ เรียนรู้โครงการพลังงานลม ผ่านการทำกังหันลม เรียนรู้การป้องกันการชะล้างหน้าดิน ผ่านการปลูกหญ้าแฝก

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุกๆ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เหมาะกับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น มาชั่ง (หัว) มันกันเถอะ ปริศนาความหลากหลายทางชีวภาพ แป้งมัน…สร้างสรรค์ศิลปะ ไม้ดอกแสนสวย มารับความรู้ ควบคู่ความสนุก แล้วลุ้นรับของขวัญของรางวัลมากมาย ในงานตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/ssh.nstda

 

Tags: , , , , , , , , , , ,