สวทช. ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา พัฒนาต้นแบบอุปกรณ์พ่วงต่อ ปรับรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า รุ่นเอ็มทูอี 1.1 โดยรถเข็นรุ่นนี้ ผ่านการประเมินระดับเครื่องมือแพทย์ ด้วยการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า การป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพีเทค เรียบร้อยแล้ว

คาดว่าโครงการนำร่อง สถาบันอาชีวศึกษาจะสามารถผลิตรถเข็นไฟฟ้าให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่ที่กำหนดได้ ซึ่งในปัจจุบัน ได้ดำเนินการถ่ายทอดวิธีการผลิต และฝึกสอนการประกอบรถเข็นไฟฟ้า รุ่นเอ็มทูอี 1.1 ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,