รายการ NSTDA Science Creating: ตอน จะดึงศักยภาพคนเพื่องานได้อย่างไร? จะสร้างแรงบันดาลใจจากไหน? เพื่อเดินทางไกลสู่เป้าหมาย วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ COWORKING SPACE อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

Tags: , , , , , ,