สัมภาษณ์สด ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในรายการ NSTDA Science Creating: ตอน จากความรักและสนใจใน Biotechnology สู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์ ที่ไม่ได้ปูด้วยกลีบกุหลาบ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ CoWorking Space อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

 

Tags: , , , , ,