เป็นที่ทราบกันดีว่า กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้น มีการใช้สารเคมีและพลังงานสูงเป็นอันดับต้นๆ เลย ตอนนี้หลายที่จึงหันมาใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอ นอกจากช่วยลดการใช้สารเคมีแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

นักวิจัยไบโอเทค เอ็มเทค สวทช. และโรงงานสิ่งทอธนไพศาลร่วมกันพัฒนาเอนไซม์เอนอีซ เอนไซม์สารพัดประโยขน์ที่ใช้แทนสารเคมี ในการกำจัดแป้งและสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียว ช่วยลดขั้นตอนในการผลิตผ้าฝ้าย ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้กว่าครึ่งหนึ่งของกระบวนการแบบเดิม

เหมาะจะนำไปใช้ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายในระดับอุตสาหกรรมได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใดๆ ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตผ้าฝ้ายต่อวันได้มากขึ้น และยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ในเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สวทช. อยู่ระหว่างการทดสอบกระบวนการผลิตเอนไซม์เอนอีซในระดับภาคสนาม ร่วมกับบริษัท เอเชียสตาร์ เทรด จำกัด เพื่อวางแผนพัฒนาเอนไซม์เอนอีซ ให้เป็นเอนไซม์ทางการค้าและจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , ,