Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4 จัดขึ้นในหัวข้อ “Social Innovations นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” มีเยาวชนที่ส่งข้อเสนอโครงการมาประกวดทั้งสิ้น 406 โครงการ และได้รับการคัดเลือกในรอบแรก 60 ทีม แบ่งเป็นสายสามัญ 30 ทีม และสายอาชีพ 30 ทีม

โดยทั้ง 60 ทีม ได้ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ” พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอโครงการให้โดนใจกรรมการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ก่อนจะนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ในรอบชิงชนะเลิศ ที่จะมีขึ้นภายในงาน Maker Faire Bangkok 2020 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ เดอะสตรีท รัชดา มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 20 โครงการ เป็นโครงการที่มีความพร้อม ทั้งเทคโนโลยี ความสร้างสรรค์ ส่งเสริมความเป็นอยู่ในสังคม หรือชุมชนอย่างยั่งยืน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,