สวทช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้เชิงเทคนิควิศวกรรมแก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ของการประกวดโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3 หัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จ.ปทุมธานี

น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรมในครั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างสรรค์ต้นแบบทางวิศวกรรม” พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอผลงานในกิจกรรม “Pitching อย่างไรให้โดนใจกรรมการ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแข่งขันในรอบ Pitching นอกจากนี้ยังได้ชมผลงานสิ่งประดิษฐ์จากพี่ๆ เมกเกอร์ตัวจริงที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้แก่น้องๆ ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่จะมีขึ้นในงาน Maker Faire Bangkok 2019

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,