โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ Enjoy Science: Young Makers Contest ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาแก่เยาวชนไทย และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้านการประดิษฐ์นวัตกรรม ของนักเรียนและนักศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้จัดการประกวดในหัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมทุกแง่มุม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของผู้คนในสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น

สำหรับผู้ชนะเลิศของการประกวดครั้งนี้ จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา และเปิดประสบการณ์ใหม่ ร่วมชมงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก Maker Faire Bay Area ที่สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,