ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม หรือ DECC สวทช. พัฒนานวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลก ที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบการสตรีตฟู้ด มีจุดเด่นคือ มีน้ำหนักเบา มีระบบน้ำดี ถังบำบัดและซิงค์น้ำ ระบบดูดและบำบัดควัน หัวเตาแก๊ส 2 หัว สามารถเลือกรูปแบบ และปรับเปลี่ยนโมเดลได้ตามลักษณะการใช้งาน ที่สำคัญคือ มีราคาไม่แพง ผู้ประกอบการเข้าถึงได้

โดย สวทช. จะส่งมอบนวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลก จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คัน ให้แก่ผู้ประกอบการสตรีตฟู้ดได้ใช้งานจริงในการประกอบกิจการ อีกทั้งยังสนับสนุนงบประมาณบางส่วน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการ
และกระตุ้นให้เกิดการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

 

Tags: , , , , , , , , ,