รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน บริโภคผักและผลไม้อย่างปลอดภัย ด้วยเครื่องล้างผักและผลไม้โอโซน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,