นักวิจัย สวทช. นำเทคโนโลยีการกักเก็บ มาพัฒนาอนุภาคนาโน ในกลุ่มของนาโนไขมัน สำหรับการห่อหุ้มสารสกัดสมุนไพร ที่มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการอักเสบ ในโรคข้อเข่าเสื่อม เพื่อเป็นอีกทางเลือก หรือใช้ทดแทนยา หรือฮอร์โมนสังเคราะห์ โดยอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดสมุนไพรที่พัฒนาขึ้นนี้ ช่วยควบคุมการกักเก็บและปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ของสารสมุนไพรได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยขนาดอนุภาคที่กักเก็บเล็กระดับนาโน ทำให้การซึมผ่านผิวหนังดีขึ้น จึงเหมาะที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ สำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมและผู้ที่ออกกำลังกาย โดยพัฒนาเป็นสูตรสเปรย์สูตรร้อน สูตรเย็น และสูตรดั้งเดิม
ปัจจุบัน มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับบริษัทเอทีดับเบิ้ลยู เฮลท์แคร์จำกัด เพื่อวางจำหน่ายในท้องตลาดเรียบร้อยแล้ว

 

Tags: , , , , , , , , , , ,