นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนากระบวนการผลิตแป้งฟลาวมันสำปะหลัง ที่มีไซยาไนด์ต่ำ ปราศจากกลูเตน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีคุณค่าสารอาหาร สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ และทดแทนแป้งสาลี ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ปัจจุบัน ทีมวิจัยของสวทช. ได้พัฒนากระบวนการผลิต และนำเครื่องจักรมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิตแป้งฟลาวมันสำปะหลังแบบสมัยใหม่ ในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จ นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบมันสำปะหลัง ยังสามารถขยายตลาด ไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,