สวทช. กับบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมดำเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และทดสอบยานพาหนะสมัยใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการทำงานร่วมกัน ปัจจุบัน สวทช. ได้ร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจวิจัย พัฒนา ออกแบบ และจำหน่ายเรืออะลูมิเนียม และรถบัสอะลูมิเนียม โดย สวทช. ได้เข้าไปช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่บริษัท ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ช่องทางและพันธมิตรธุรกิจ รวมทั้งกลไกสนับสนุนของภาครัฐต่างๆ เช่น การนำผลิตภัณฑ์มาขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อเปิดตลาดในภาครัฐ

ขณะนี้ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้ซื้อ โดยได้นำผลิตภัณฑ์มาขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยทั้งหมด 5 รายการ ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 1 รายการ คือ เรือ F190 และอยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนเรือและรถบัสอีก 4 รุ่น

 

Tags: , , , , , , , , , , ,