สวทช. ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พัฒนาแอปพลิเคชัน DDC-Care: ระบบติดตามและประเมิน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด–19 เพื่อติดตามและประเมินสุขภาพ ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 โดยได้เริ่มใช้งานจริงแล้วที่สถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

แอปพลิเคชัน DDC-Care จะติดตามผู้ที่ต้องกักตัวเองอยู่ภายในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน โดยระบบจะส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงสถานที่กักตัว และผู้ที่ถูกกักตัวจะประเมินสุขภาพตนเองส่งเข้าระบบ หากมีความเสี่ยงสูงว่าจะติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เจ้าหน้าที่จะรีบให้ความช่วยเหลือทันที สำหรับข้อมูลในระบบถูกเก็บเป็นความลับ ขณะนี้รองรับแล้ว 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,