สวทช. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปทุมมา ไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ ต.หนองไฮ อ.เมือง อุดรธานี ทั้งด้านสายพันธุ์ วิธีการปลูก การเก็บหัวพันธุ์จำหน่าย ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากดอกปทุมมา

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมชลประธาน ในการออกแบบพื้นที่และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ที่สมบูรณ์แบบ สามารถชมความงามของไม้ดอกไม้ประดับได้ตลอดทั้งปี โดยในช่วงฤดูฝน นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของ “ปทุมมาพันธุ์ห้วยสำราญ” ปทุมมาสายพันธุ์ใหม่จากงานวิจัย สวทช. ได้ในงาน “ปทุมมาเบ่งบาน เที่ยวห้วยสำราญสุขใจ” ตั้งแต่วันนี้—31 ตุลาคม 2563 มิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,