สวทช. ร่วมกับบริษัทแพ็ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด วิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยาทำความสะอาดคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศ ที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ที่สะสมบนคอยล์เย็น สามารถชำระล้างสิ่งสกปรกรวมทั้งคราบไขมัน ด้วยเทคนิคนาโนอิมัลชั่น ทำให้เกิดความคงตัว ไม่ตกตะกอนอุดตันหัวฉีด และสามารถเก็บไว้ได้นาน

โดยสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ ไม่กัดกร่อนหรือทำลายแผงคอยล์เย็น และอุปกรณ์ปรับอากาศภายในเครื่อง อีกทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้ และไม่ปลดปล่อยสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ องค์ประกอบของสูตรน้ำยาทำความสะอาดที่พัฒนาขึ้นนี้ ยังใช้วัตถุดิบที่หาซื้อได้ในประเทศ ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบ และมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

 

Tags: , , , , , , , , , , ,