สวทช. ปูพรมทำความสะอาดกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เสี่ยงและทุกอาคารในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากร สวทช. และประชาคม อวท.

วิธีการทำความสะอาด :
– การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค (Fumigation)
– กำจัดเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี ด้วยอุปกรณ์ Girm Zaber UV-C Sterilizer
– การเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
– การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ

ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
หน่วยปฏิบัติการป้องกันเชื้อไวรัส เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี
บริษัท คีนน์ จำกัด และ Kill & Klean Team
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)
ทีมฝ่ายอาคาร ฝ่ายความปลอดภัย ช่าง แม่บ้าน และทีมรปภ. ของทุกหน่วยงาน ภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ที่ปรึกษา
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม – ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล – ผู้อำนวยการ สวทช.
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล – ผู้อำนวยการสถานการณ์ COVID-19 สวทช.
นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.

 

Tags: , , , ,