ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.จะมาตอบคำถามนี้ให้ฟังว่า มางาน NAC2019 การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15 นี้ มีโอกาสอะไรอยู่บ้าง วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

Tags: , , , , , , , , , ,