นักวิจัย สวทช. นำวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มาผ่านกรรมวิธีและกระบวนการผลิตทางด้านเซรามิก ผลิตเป็นวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ “G-Rock” ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยนำไปใช้เป็นส่วนผสมในงานคอนกรีต ช่วยให้คอนกรีตมีน้ำหนักเบา เป็นฉนวนป้องกันความร้อน แต่มีความแข็งแรงทางโครงสร้างเทียบเท่ากับคอนกรีตทั่วไป รวมถึงยังนำไปประยุกต์ใช้ในงานขึ้นรูปชิ้นส่วนคอนกรีตได้หลากหลายรูปแบบ

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ “G-Rock” นอกจากจะนำไปใช้ทดแทนหินจากธรรมชาติในส่วนผสมของชิ้นส่วนคอนกรีตต่างๆ ช่วยลดภาระน้ำหนักโครงสร้างของตัวอาคาร รวมถึงลดต้นทุนด้านการขนย้ายและการติดตั้งแล้ว ยังเป็นฉนวนความร้อนที่ดี เนื่องจากมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยฟองอากาศภายในเป็นจำนวนมาก จึงช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารและส่งเสริมการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,