กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการ BIG ROCK และสนับสนุนงบประมาณแก่ สวทช. จัดทำ ‘โรงงานผลิตพืช’ หรือ ‘Plant Factory’ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ตั้งเป้า ผลิตสารสำคัญพืชสมุนไพร สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

เทคโนโลยีนี้ปลูกพืชในระบบปิด มีระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น แสง อุณหภูมิ แร่ธาตุต่างๆ ใช้แสงจากหลอดไฟ LED ซึ่งเลือกสี ความยาวคลื่นแสง ให้เหมาะสมต่อพืชแต่ละชนิดได้ ช่วยให้พืช เช่น สมุนไพรสร้างสารสำคัญ หรือสมบัติพิเศษตามความต้องการ อีกทั้งยังปราศจากเชื้อโรคและแมลง ไม่ต้องใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,