คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า 3,200 ล้านบาท ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ หรือ BIG ROCK มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย 3 ด้าน คือ วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน และวิทย์เสริมแกร่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศ

ล่าสุดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. เดินหน้านโยบายวิทย์สร้างคน เปิดตัวโครงการ Coding at School Power by KidBright และโครงการ
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมในสถานศึกษาหรือ Fabrication Lab เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย

 

Tags: , , , ,