สวทช. จัดงาน NECTEC ACE 2018 ประเทศไทยก้าวไกล ด้วยงานวิจัยใช้ได้จริง เป็นงานประชุมวิชาการงานที่รวบรวมผลงานของนักวิจัยและการนำเสนอเทคโนโลยีด้าน อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวติ้ง ที่จะช่วยตอบโจทย์ประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างก้าวกระโดด

ด้วยงานวิจัย ที่หนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 แสดงผลงาน การพัฒนาประเทศใน 4 ด้าน คือ “วิทย์แก้จน” “วิทย์สร้างคน” “วิทย์เสริมแกร่ง” และ“วิทยฺ์สู่ภูมิภาค” มีการหัวข้อสัมมนาที่น่าติดตาม เช่น AI จะปฏิวัติประเทศไทยได้หรือ ไม่ โอกาสใหม่และข้อท้าทายของการจัดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาอัจฉริยะภาพเด็กไทย ด้วย KidBright สู่ Kick Start up IoT ก้าวต่อไปของการศีกษาไทย สู่ตลาดยุค 4.0

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,