งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 16 จัดภายใต้แนวคิด “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดสัมมนาวิชาการ นิทรรศการผลงานวิจัย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช. และบริษัทผู้เช่า กิจกรรมรับสมัครงานด้าน ว. และ ท. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

ซึ่งทุกกิจกรรมของงานในปีนี้ จัดในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564 โดยยังคงไว้ซึ่งสาระเนื้อหาครบถ้วน ผู้ที่สนใจไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเข้าร่วมงานถึงที่ สวทช. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และที่สำคัญยังสามารถเข้าชมย้อนหลังได้อีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรี ที่ https://www.nstda.or.th/nac/

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,