บริษัทแบร์คอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้าน IOT platform และการสร้าง app เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ได้พัฒนาระบบกล้องตรวจจับและสแกนใบหน้าคน มาใช้คัดกรองคนและบันทึกการคัดกรองอุณหภูมิ โดยระบบนี้มีจุดเด่นคือ สามารถตรวจคัดกรองและแยกแยะใบหน้าได้ แม้จะใส่มาสก์อยู่ และตรวจวัดจากกลางแจ้งได้ จึงเหมาะกับสถานที่ที่มีกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ตลาด สถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ Success ของ สวทช. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ทั้งการออกบูทประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีที่ปรึกษาที่ช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจแบบทันต่อสถานการณ์โลก อย่างเช่น การระบาดของโรค COVID-19 บริษัทพัฒนาระบบคัดกรองสำหรับงานในชุมชนขึ้น และนำไปใช้เป็นระบบดูแลคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตรุษจีนนครสวรรค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานวันละเป็นหมื่นคนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,