บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด ผู้ประกอบการด้านหุ่นยนต์บริการ เกิดไอเดียพัฒนาหุ่นยนต์ ที่ตอบโจทย์การใช้งานภายในโรงพยาบาล ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เช่น นำส่งยา ส่งสารเคมี ส่งอุปกรณ์ในห้องรังสี นำทางคนไข้ และหุ่นยนต์ที่มีความสามารถด้านการรักษาทางไกล ที่ตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยจากระบบ TELEMEO ผ่านกล้องได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปใกล้ชิด

โดย ไอแทปและ PTEC สวทช. เข้าไปช่วยทำโครงการด้านมาตรฐานกำหนดเงื่อนไขการทดสอบ ที่มีความจำเป็นสำหรับหุ่นยนต์ส่งยา ตามมาตรฐานการใช้งานในโรงพยาบาล คือ มาตรฐาน IEC 60950-1 เพื่อสร้างความมั่นใจ และปลอดภัยก่อนนำไปใช้งานจริง ปัจจุบันมีใช้งานในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง เช่น รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ รพ.พระรามเก้า มีผลตอบรับที่ดีมาก ทั้งด้านประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,