สวทช. ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาการสู่อนาคต และการจัดการเมื่อสิ้นอายุขัย” เพื่อให้ความรู้และผลักดันเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งกำลังจะเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตของประชาชนมากขึ้น

ภายในงานมีผู้ผลิตทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกำจัดของเสียอันตราย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น “เส้นทางแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าความหวังกับวิวัฒนาการแห่งอนาคต” “เทคโนโลยีการรีไซเคิลและการกำจัด ช่วยให้ความรู้และผลักดันเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อวางแผนรองรับการใช้งานมากขึ้นในอนาคต

 

Tags: , , , , , , , , ,