กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.4 ตอน NANOTEC New & Next Normal โดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.15 – 16.00 น. ณ ห้อง Innovation Room ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

Tags: , , , , , ,