สวทช. พัฒนานวัตกรรมหมวก “เอ็นสเฟียร์” เพื่อสร้างความดันลบและบวก ลดการแพร่กระจายเชื้อสำหรับกลุ่มเฝ้าระวังและกลุ่มเสี่ยง โดย “เอ็นสเฟียร์” ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1) ตัวหมวก 2) ระบบกรองเชื้อขาเข้าและออก และส่วนสุดท้าย วงจรควบคุม พร้อมเซ็นเซอร์แจ้งเตือนสถานะการทำงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้มีการออกแบบให้ผู้ใช้งาน สามารถประกอบขึ้นรูปด้วยตนเองได้ง่าย รวดเร็ว และราคาไม่แพง

“เอ็นสเฟียร์” เป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่ใช้งานได้สะดวก มีน้ำหนักเบา และสามารถใช้ซ้ำได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย และรับเชื้อในวงกว้าง อีกทั้งยังช่วยลดการขาดแคลนอุปกรณ์ ในพื้นที่ที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูงอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,