สวทช. จัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ สนุกกับเอนไซม์และนวัตกรรมอาหาร โดยมีนักวิจัยจาก สวทช. เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำและให้ความรู้ตลอดการทำกิจกรรม

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีเอนไซม์ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และการทดลองใช้เอนไซม์ Enzease ลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว

ในส่วนของนวัตกรรมอาหาร เป็นกิจกรรมการทดลองเรื่องไข่ ซึ่งนักเรียนจะได้รู้จักธรรมชาติของไข่ การตรวจสอบความสดและคุณภาพของไข่ ลักษณะการเกิดเจลของโปรตีนไข่ด้วยความร้อน และปิดท้ายด้วยการเรียนรู้กระบวนการผลิต และทำการทดลองเกี่ยวกับน้ำส้มสายชูหมัก หรือไซเดอร์วิเนการ์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,