โรคเหี่ยวของต้นพืช เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียราลสโตเนีย โซลานาซีเอรั่ม ผ่านทางราก หรือรอยแผลของต้นพืช และแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของพืชทางท่อลำเลียงน้ำ การป้องกันและควบคุมโรคเหี่ยวนั้นทำได้ยาก เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยู่ในดินได้เป็นเวลานาน และสามารถแพร่กระจายไปทางน้ำได้

การใช้แบคทีรีโอฟาจหรือฟาจ ซึ่งเป็นไวรัสที่สามารถเข้าทำลาย และย่อยสลายแบคทีเรียได้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะฟาจมีความจำเพาะเจาะจง เข้าทำลายเฉพาะแบคทีเรียเจ้าบ้าน ไม่ทำลายแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยฟาจจะหยุดเพิ่มจำนวน เมื่อเชื้อแบคทีเรียเจ้าบ้านหมดไป เหมาะจะนำมาใช้ในการป้องกัน และควบคุมโรคพืชหลากหลายชนิด

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,