พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงาน PETE (พีท) เปลปกป้อง และมอบให้แก่หน่วยงานผู้ใช้ วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น.-16:00 น. ณ ห้อง SD601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

Tags: , , , , , , ,