เราจะอยู่อย่างไรเมื่อชีวิตไร้สัมผัส มาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาคำตอบไปกับนักวิจัย สวทช. ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) กับนวัตกรรม “ลิฟต์ MagikTuch ไร้สัมผัส ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด-19” ใน R&D Sharing 2021 EP.2 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.15 น.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,