สวทช. สนับสนุน นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พัฒนาชีวนวัตกรรมชุด KIT สำหรับการย้อมห้อมธรรมชาติ โดยนำใบห้อมมาทำให้เป็นผง และคัดเลือกจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการดึงสี indigo (อินดิโก) จากการก่อหม้อ มาพัฒนาให้อยู่ในรูปของเชื้อแห้งในกระดาษกรองพร้อมใช้งาน พร้อมด้วยผงกรดและผงด่าง นำมารวมกันเป็นชุด KIT เพื่อการย้อมห้อมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ชุด KIT สำหรับการย้อมห้อมธรรมชาติสำเร็จรูปนี้ ทำให้การย้อมผ้ามีประสิทธิภาพการติดสีที่ดีขึ้น ง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้งาน มีอายุการเก็บรักษายาวนานและง่ายต่อการขนส่ง เหมาะสำหรับร้านค้าที่สามารถนำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ชุด KIT จำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปเพื่อนำไปย้อมผ้าได้ด้วยตนเอง หรือสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,