การสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและเขียนนั้น คุณครูจำเป็นต้องใช้เทคนิคการสอน ที่แตกต่างจากวิธีทั่วไป ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายๆ เลย แต่ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการสอนให้กับคุณครูได้แล้วครับ

นักวิจัย สวทช. พัฒนาชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ประกอบด้วย โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย โปรแกรมตรวจคำผิดไทยและโปรแกรมพิมพ์ไทย มาช่วยเพิ่มความสามารถด้านการเขียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ เช่น Application LD Keyboard ที่ช่วยแก้ปัญหาการพิมพ์ผิดของบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้, Reach Book เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน e-Pub สามารถแสดงผลสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ รวมไปถึงเสียงอ่านและคำบรรยายภาพ

 

Tags: , , , , , , , ,