การสัมมนาในหัวข้อ “ฉันจะปังในบริษัทดังๆ จะได้มั้ย..?” ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair) ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับภาคเอกชน ในการสรรหาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างความตระหนักในเรื่องสายอาชีพให้กับผู้ที่จบสายวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ

ในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 5 เพื่อเน้นคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพ และเรื่องของ career path สร้างแนวคิดที่เป็นระบบ เพื่อให้กลุ่มคนเป้าหมาย “ฉลาดลึก…และรู้กว้าง” เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาคน ต้องต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

การสัมมนาเรื่อง ฉันจะปังในบริษัทดังๆ จะได้มั้ย..? คุณเคยสงสัย หรือมีคำถามกับเรื่อง Career แบบนี้หรือไม่ จริงหรือไม่ ที่การหางานใหม่ ง่ายกว่าการรอเลื่อนตำแหน่ง ? ถ้าอยากโตไวๆ ต้องทำอย่างไร ? จริงหรือไม่ บริษัทฝรั่งจ่ายดีกว่าบริษัทไทย ? ชวนมาฟังคำตอบจากการเสวนานี้ช่วงที่ 1


ช่วงที่ 2


ช่วงที่ 3

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,