สวทช. พัฒนาชุดตรวจ “NANO COVID-19 Antigen Rapid Test” เทคนิค LFA สำหรับการนำไปใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้นาโนเทคโนโลยีพัฒนาให้ชุดตรวจมีความจำเพาะสูงถึง 100% มีความไว 98% และสามารถรู้ผลการตรวจภายในเวลาเพียง 15 นาที ปัจจุบันผ่านการรับรองและประเมินเทคโนโลยีโดย อย. แล้ว

จุดเด่นของชุดตรวจ นอกจากความรวดเร็วและแม่นยำ ยังช่วยลดระยะเวลาการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง จึงเป็นการลดค่าใช้จ่าย และขั้นตอนในการทำงาน เหมาะแก่การนำไปใช้ตรวจคัดกรองเบื้องต้น ในคนจำนวนมาก ก่อนการเข้ารับการตรวจ และรักษาในระบบสาธารณสุขต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,