บริษัทเฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. และได้ร่วมมือกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วิจัยและพัฒนาหน้ากากผ้าชนิดยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 99.9% โดยการนำ สารกราฟีน ที่เป็นสารประเภทนาโนคาร์บอนพิเศษ มาเคลือบลงบนผ้าของหน้ากาก เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และช่วยกระจายความร้อนได้ดี

จากการวิจัยวัสดุกราฟีนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 4 ปี และทดสอบผลโดยสถาบันสิ่งทอประเทศไทย หน้ากากผ้ากราฟีน จึงเป็นอีกทางเลือกของผู้ใช้ ที่ช่วยยับยั้งกลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรีย ฝุ่นละอองไม่เกาะสะสม และกราฟีนยังช่วยกระจายความร้อนได้ดี ทำให้สวมใส่ สบายขึ้นและนานขึ้น ที่สำคัญยังประหยัดและรักษ์โลก เพราะสามารถซักและนำมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 10 ครั้ง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,