สวทช. สนับสนุน นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พัฒนาชีวนวัตกรรม “จุลินทรีย์อัดแท่งเพื่อเพิ่มผลผลิตห้อมคุณภาพ” เป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มเอนโดไฟติก ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพดิน และช่วยผลิตฮอร์โมนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นห้อม เพื่อให้ต้นห้อมออกรากยาว ต้นสูง เพิ่มขนาดกอและผลผลิต อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดโรค และลดแมลงพาหะได้เป็นอย่างดี

การใช้จุลินทรีย์อัดแท่งทำได้ง่าย เพียงปักลงดินในแนวดิ่งห่างจากโคนต้นประมาณ 10 ซม. จุลินทรีย์ที่อยู่ภายในแท่งจะค่อยๆ ละลายออกมา และฝังตัวในรากพืช เพียงเท่านี้การปลูกห้อมก็จะได้ใบห้อมที่มีคุณภาพปริมาณมากขึ้น เหมาะสำหรับนำไปผลิตเป็นห้อมเปียก (indigo paste) คุณภาพสูง ใช้ย้อมเป็นผ้าหม้อห้อมสีครามสวยงาม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,