ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบพืชเศรษฐกิจ หรือพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ตัวอย่างเช่น ฟ้าทะลายโจร กัญชา-กัญชง ซึ่งรวมถึงใบกระท่อม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามวิธีมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรปลูกพืช ให้มีคุณภาพ รองรับภาคการผลิต ที่จะนำไปแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ใบกระท่อมสด ใบกระท่อมแห้ง สารสกัดในใบกระท่อม และผลิตภัณฑ์ที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสม ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัย เช่น ตรวจหาปริมาณโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ตัวทำละลายตกค้าง สารพิษจากเชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน สารเทอร์ปีน นอกจากนี้ ยังตรวจหาสารออกฤทธิ์สำคัญ Mitragynine และ 7-Hydroxy mitragynine เพื่อให้ได้พืชกระท่อมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ก่อนส่งไปแปรรูปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,